การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรักษ์เด็ก วิสามัญครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิลล์

 

Tags: